دورکاری برای تیم های طراحی


دورکاری برای تیم های طراحی یک کتاب راهنما برای طراحان است که می خواهند در شرایط دورکاری بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. این کتاب توسط تیم InVision، یکی از پیشروان صنعت طراحی محصولات دیجیتال، نوشته شده است. این کتاب شامل پنج فصل است که به موضوعات مهمی مانند چگونگی ایجاد فرهنگ دورکاری، چگونگی هماهنگی و ارتباط با تیم، چگونگی انجام پروژه های طراحی و چگونگی ارزیابی و بهبود کار می پردازد.

شما می توانید با مطالعه این کتاب، نکات و تجربیات ارزشمند را از طراحان حرفه ای و موفق در زمینه دورکاری بدست آورید. شما می توانید با استفاده از این کتاب، چالش ها و فرصت های دورکاری را بهتر شناسایی کنید و راه حل های مناسب برای بهبود عملکرد خود و تیم خود پیدا کنید. شما می توانید با خواندن این کتاب، به جامعه بزرگ و پویای طراحان دورکار در سراسر جهان پیوسته و از دانش و تجارب آن ها بهره مند شوید.

دورکاری برای تیم های طراحی