به عنوان عضوی از طرفداران موضوع تجربه کاربری ، من فکر می کنم این موضوع که ما در حال حاضر از تجربه افراد حمایت می کنیم ،امری بسیار مهم است . . .

Leisa Reichelt

به عنوان عضوی از طرفداران موضوع تجربه کاربری ، من فکر می کنم این موضوع که ما در حال حاضر از تجربه افراد حمایت می کنیم ،امری بسیار مهم است و شاید عملکردی کمی بیشتر از صحبت کردن در مورد واژه ” دسترسی ” در یک جلسه و بعد رها کردن آن داشته باشد . این حمایت کردن تنهابه دلیل پیامدهای قانونی و بالقوه ای که برای ما طراحان ایجاد می کند نیست ، بلکه به این دلیل است که این شغل ما می باشد .

تجربه افراد

 

یلدا احمدی مقدم

نویسنده یلدا احمدی مقدم

از سال 95 با گروه UX آشنا شدم. چون ترجمه موضوعات جدید و آموختن همیشه برایم جذاب است, پس تصمیم گرفتم در کنار سایر فعالیت هایی که دارم (در زمینه های هنری) با این گروه همگام شده و در ترجمه کتب و مقالات با آنها همکاری نمایم. ترجمه کتاب های مفید از سایر زبان ها, بهترین راه برای انتقال اطلاعات و دریافت تجربیات در جهان هستی است.

نوشته های بیشتر از یلدا احمدی مقدم

نظرتان را بگویید