Qualitative Research

بوسیله اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷ بدون نظر

روش تحقیق کیفی که با نام Qualitative Research و یا Soft Research نیز مصطلح است در حوزه‌ی رفتارشناسی افراد قرار دارد و تمرکز آن بر روی شرایط و مشاهدات و احساسات کاربران صورت گرفته، می‌باشد و کمتر داده‌های عددی یا آماری در آن مشاهده می‌شود. این روش تحقیق به ما کمک می‌کند تا علت برخی کارها و عادات مردم را بفهمیم که اکثرا این روش تحقیق به صورت گزارش یا مکالمه با مردم انجام می‌شود. سؤال متداولی که در حین این تحقیق پرسیده می‌شود این است که: «چرا کاربران دکمه‌ی Call to action را ندیده‌اند؟» و یا «کاربران به چه چیزهای دیگری در صفحه‌ی ما توجه کرده‌اند؟»

برگشت به فهرست واژه نامه

 

نوشته بعدی
اردشیر بهبود

نویسنده اردشیر بهبود

Interested in translation & resolving web hosting issues. Simply a Market Researcher.

نوشته های بیشتر از اردشیر بهبود

نظرتان را بگویید