Participatory Design

بوسیله اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷ بدون نظر

طراحی مشارکتی که به آن Co-operative Design یا Co-design نیز می‌گویند، روشی برای طراحی‌ست که سعی دارد تمام سهامداران (از جمله کارمندان، شرکا، مشتریان و کاربران نهایی) را در روند طراحی فعال نگه دارد. هدف از این نوع طراحی، اطمینان از رسیدن به هدف مورد نظر است. طراحی مشارکتی در واقع روشی‌ست که بر روی روند و فرآیند طراحی تمرکز دارد نه شیوه‌ی طراحی.

برگشت به فهرست واژه نامه

 

نوشته بعدی
اردشیر بهبود

نویسنده اردشیر بهبود

Interested in translation & resolving web hosting issues. Simply a Market Researcher.

نوشته های بیشتر از اردشیر بهبود

نظرتان را بگویید