Interaction design

بوسیله آبان ۷, ۱۳۹۷ بدون نظر

طراحی تعاملی نوعی از طراحی اســت که از تعاملات بین کاربران و محصـولات پدید می آید. خیلی وقت ها که آدم ها در مورد طراحی تعاملی صحبت می کنند، در واقع تمایلشان بیشتر به محصولات و خدمات نرم افزاری و دیجیتال مثل وب سایت ها و اپلیکیشن ها می باشد. هدف طراحی تعاملی ساخت محصولاتی است که قادر هستند تا کاربر را برای رسیدن به اهداف خود در بهترین مسیر و روش ممکن هدایت و راهنمایی کند (کمک به دستیابی هرچه بیشتر به اهداف).

اگر این تعریف و توضـیح گسـتردگی خود را دارد به این دلیل اسـت که طراحی تعاملی رشـته و حوزه ای نسـبتا خیلی وســیعی اســت: تعاملات بین یک کاربر و یک محصـــول اغلب شـــامل المان هایی مثل المان های زیبا شـــناختی، حرکات، صـــداها و فضــاهای کاری و المان های زیاد دیگریســت. و البته هر کدام از این المانها هم خودشــان می توانند شــامل فیلد ها و بخش های خاص بیشتری باشند، مثل طراحی صدا برای ساخت صدای هایی که برای تعامل با کاربر مورد نیاز است.

همان طور که از قبلتر می دانید، یک هم پوشانی خیلی بزرگ بین طراحی تعاملی و طراحی تجربه کاربری وجود دارد. بعد از همه این ها، طراحی تجربه کاربری در مورد شکل دادن به تجربه هایی که از یک محصول استفاده می شود صحبت می کند، و قسمت بیشتری از این تجربه ها شامل برخی تعاملات بین کاربر و محصول و یا خدمات می شود. اما طراحی تجربه کاربری خیلی بیشتر از طراحی تعاملی است به طوری که می شود گفت: شامل تحقیقات کاربری ( پیدا کردن کسانی که واقعا کاربران ما در وهله اول هستند)، ساخت پرسنای کاربری (چرا و در چه شرایطی و چطور از محصول استفاده میکنند)، انجام انواع تست های کاربری و تست های دسترس پذیری و کاربردپذیری و خیلی چیز های دیگر هم می شود.

سامان وحدت

نویسنده سامان وحدت

سامان وحدت هستم در زمینه طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری فعالیت می کنم . اعتقاد دارم که در فرصت کوتاه زندگی باید آموخت ، آموزش داد و برای بهبود زندگی خودمون و دیگران تلاش کرد . خلاقیت مهمترین چیز برای پیشرفت هست . نگرش و تفکر سیستمی در تمام وجه های زندگی رو به عنوان یک اصل قبول دارم . و همیشه باور دارم که باید خوب تمام بشیم و به گفته دکتر فرهنگ خوبی ها رو زندگی کنیم .

نوشته های بیشتر از سامان وحدت

نظرتان را بگویید