واژه نامه تخصصی تجربه کاربری uxbook ، یک دیکیشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده طراحان تجربه کاربری طراحی و گردآوری شده. در طراحی این واژه نامه گذشته از استاندارد بودن محتوا، توجه ویژه ای به المان های آموزشی شده است.

این واژه نامه به مرور زمان تکمیل خواهد شد.
تعداد کلمات : ۵۳ کلمه


 

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary