رابط کاربری
دی ۲۵, ۱۳۹۷

قدرت فضای خالی در طراحی رابط کاربری (بخش دوم )

استفاده از توجه و تمرکز برای تقویت سلسله مراتب دیداری المان هایی که با احاطه…
بیشتر...
رابط کاربری
دی ۴, ۱۳۹۷

قدرت فضای خالی در طراحی رابط کاربری(بخش اول)

زمانی که درباره طراحی رابط کاربری صحبت می کنیم، ساده ترین راه درک آن تشخیص…
بیشتر...