معرفی کتاب های uxbook

راهنمای گام به گام برای تحقیقات کاربر

راهنمای گام به گام برای تحقیقات کاربر

راهنمای گام به گام برای تحقیقات کاربر

دورکاری برای تیم های طراحی

دورکاری برای تیم های طراحی

50 ترفند کاربردی برای طراحان تجربه کاربری

۵۰ ترفند کاربردی برای طراحان تجربه کاربری

۵۰ ترفند کاربردی برای طراحان تجربه کاربری

50 ترفند کاربردی برای طراحان تجربه کاربری

چگونه کار خودمان را در ux شروع کنیم؟

چگونه کار خودمان را در ux شروع کنیم؟

راهنمایی کامل برای راه‌اندازی یک شغل به عنوان طراح تجربه کاربری

مبانی طراحی تجربه کاربری

مبانی طراحی تجربه کاربری

9 بخش اساسی در تجربه کاربری

طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان

طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان

یک دوره کامل در ۱۰۰ درس کوتاه

طراحی تجربه کاربری – تعیین راهنمای دقیق و نهایی برای مبتدیان

طراحی تجربه کاربری – تعیین راهنمای دقیق و نهایی برای مبتدیان

راهنمای اصولی برای ورود به دنیای تجربه کاربری

بهترین روش ها و شیوه های فرآیند طراحی  UX

بهترین روش ها و شیوه های فرآیند طراحی UX

اسناد و مدارک برای روند رو به پیشرفت در طراحی

یک رابطه صمیمی با مشتری – استراتژی محتوا

یک رابطه صمیمی با مشتری – استراتژی محتوا

پیغامی که گیرنده آن مدنظر قرار نگیرد، بی ارزش است.