معرفی کتاب های uxbook

مبانی طراحی تجربه کاربری

مبانی طراحی تجربه کاربری

9 بخش اساسی در تجربه کاربری

طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان

طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان

یک دوره کامل در ۱۰۰ درس کوتاه

طراحی تجربه کاربری – تعیین راهنمای دقیق و نهایی برای مبتدیان

طراحی تجربه کاربری – تعیین راهنمای دقیق و نهایی برای مبتدیان

راهنمای اصولی برای ورود به دنیای تجربه کاربری

بهترین روش ها و شیوه های فرآیند طراحی  UX

بهترین روش ها و شیوه های فرآیند طراحی UX

اسناد و مدارک برای روند رو به پیشرفت در طراحی

یک رابطه صمیمی با مشتری – استراتژی محتوا

یک رابطه صمیمی با مشتری – استراتژی محتوا

پیغامی که گیرنده آن مدنظر قرار نگیرد، بی ارزش است.

۱۰۰ نکته که هر طراح باید در باره افراد بداند

۱۰۰ نکته که هر طراح باید در باره افراد بداند

اصول روانشناسی برای طراحان تجربه کاربری