داستان سرایی
خرداد ۸, ۱۳۹۸

هفت عادت داستان سرایی عالی برای مدیران محصول و طراحان تجربه کاربری- الهام گرفته شده از پیکسار

"قدرتمند ترین فرد دنیا داستان پرداز است. داستان پرداز چشم انداز، ارزش ها و برنامه…
بیشتر...